Tallers de formació professionals de l’ACPA:del 17 de maig al 14 de juny de 2013

L’ACPA (Associació Catalana de Professionals de l’Antropologia) promou un cicle de tallers de formació professional adreçats a llicenciats, estudiants i investigadors que vulguin fer de l’Antropologia la seva professió.

Davant de la necessitat de trobar altres sortides professionals que no estiguin vinculades al món acadèmic, l’ACPA proposa un cicle de tallers pràctics adreçats al mercat laboral i on els participants aprenguin a treballar en projectes interdisciplinaris amb investigadors de mercat, dissenyadors, enginyers informàtics i industrials, comunicòlegs i institucions públiques.

Fitxa del taller

Professor: Toni Navarro (Edda Design)
Durada: 5 sessions
Dedicació: 15 hores presencials repartides en 5 sessions de 3 hores (un per setmana), 60 hores de treball autònom tutelat. Total dedicació al taller: 75 hores
Sessions: 17, 24, 31 de maig i 7, 14 de juny de 15:00 a 18:00 hores
Lloc: Seminari Departament d’Antropologia Social de la UB, carrer Montalegre 6-8, Barcelona
Preu alumne: 185€
Socis ACPA 10% descompte

Inscripcions 1er taller: del 26 d’abril al 13 de maig.
Places limitades (mínim de 15 persones inscrites per realitzar el taller)

Introducció

En aquests taller els practicants realitzaran una recerca etnogràfica orientada a aportar propostes d’innovació en productes o serveis. El treball de l’alumne consistirà en realitzar una recerca complerta, des la rebuda de l’encàrrec fins que es proposen les solucions a una organització concreta. En el transcurs de les sessions, l’alumne haurà de passa per les fases de, disseny de recerca, treball de camp, anàlisi de dades i presentació de resultats amb les particularitats (en temps que dura la recerca complerta i en la materialització en propostes o solucions tangibles dels resultats de la recerca). L’alumne aprendrà a desenvolupar les diferents tasques en els diferents moments atenent a l’obtenció de resultats a partir del treball etnogràfi c i aprendrà a decidir entre les opcions de la recerca en cada moment d’investigació, a partir del treball de casos reals de recerca en innovació.

En el taller es posarà èmfasi en l’enllaç i la comunicació permanent de l’investigador etnògraf amb els agents de la recerca: equip d’investigadors, informants, agents de l’organització que actua com a client del taller i altres grups d’interès relacionats amb la recerca.

Objectius

Objectiu general:

Capacitar als participants per utilitzar el marc conceptual de l’antropologia per pensar propostes d’innovació tangibles, concretes i viables.

Objectiu específic:
 • Aprendre a generar solucions (productes, serveis, etc.) que millorin  l’entorn on vivim des d’un enfocament etnogràfic del context
 • Dissenyar un projecte d’innovació real
 • Investigar la realitat social retornant als usuaris beneficis amb la recerca
 • Recollir dades de camp eficientment
 • Treballar amb grans volums de dades de recerca
Objectius concrets
 • Aprendre a dissenyar un projecte d’innovació aplicat a la investigació de mercats
 • Aprendre a utilitzar el doble rol d’usuari-investigador com a font de coneixement
 • Aprendre a enriquir l’experiència de l‘usuari-investigador amb reunions amb usuaris
 • Aprendre a generar coneixement a través de la interacció amb els usuaris
 • Analitzar i ordenar col·lectivament la documentació generada
 • Presentar una proposta de canvis
Temari
 • L’etnografia per la innovació
 • Els nous usuaris empoderats: condicionants per la recerca
 • Noves tecnologies per la recerca etnogràfica (tablets i mòbils com a mitjans)
 • Elicitació i recollida del coneixement
 • Anàlisi de dades multimèdia: gestió de gran volum de dades qualitatives
 • Storytelling i comunicació de la recerca amb els clients
Organització del taller

El taller s’organitza al voltant d’una experiència pràctica. Els practicants treballen autònomament i, un cop per setmana, es coordinen, comparteixen i comenten les seves experiències amb el professional que guia i orienta l’activitat de la propera sessió.

Avaluació

Per aconseguir la certificació del taller, els practicants han de demostrar que han assistit al taller, que han fet un treball personal, un treball de camp, i un treball en equip.

Perfil i experiència del ponent

Toni Navarro

Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (1997) per la Universitat Autònoma de Barcelona, pendent de presentar la tesi doctoral “Responsabilitat Social Corporativa: una aproximació antropològica” a la mateixa UAB. Ha realitzat treballs de recerca per diferents universitats nacionals (Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Sevilla sobre el turisme internacional) i internacionals (Universitat de Florida – National Science Foundation als Estats Units amb l’estudi “Multy-ethnic study on personal networks in Catalonia”) i té un postgrau en “Participació i Desenvolupament Sostenible” per la UAB (2000) i un màster en “Cooperació i Desenvolupament” en el Departament d’Economia Mundial de la Universitat de Barcelona (1999).  Actualment i des del 2008 treballa com a Coordinador de Recerca Antropològica d’Eddadesign (empresa de disseny industrial i recerca per la innovació). Ha treballat també com Responsable de Qualitat i Recerca en una empresa de software fins el 2008 i com investigador en portals d’Internet, així com a docent en el curs virtual “Introducció a l’anàlisi antropològic” per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i la Universitat Autònoma de Barcelona(UAB) (2003). Ha treballat per diferents administracions (ajuntament de Rubí, Consell Comarcal del Bages) i empreses del Tercer Sector per establir nous ponts empresa/societat. Té experiència en tecnologies aplicades en la recerca dins entorns professionals i ha aplicat tècniques qualitatives punteres en processos de recerca per la innovació.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Taller d’Etnografia i Disseny

Tel 93 321 22 59

Dades Personals

Nom:
Cognoms:
Adreça:
C. P.:
Població:
c/e:
Telèfon:

Preu per taller

(   ) 185 €
(   ) 166,5 € Soci ACPA

Forma de pagament
Transferència bancaria al compte Triodos Bank 1491 0001 21 2023912724, indicant el vostre nom i cognoms. Envieu copia del pagament a acpa@antropologia.cat