XI COL·LOQUI D’ANTROPOLOGIA MÈDICA (REDAM)

L’ onzena edició del col·loqui internacional de la Xarxa d’Antropologia Mèdica (REDAM) pretén obrir un espai interdisciplinari de discussió i reflexió sobre desigualtats i salut que pateixen els joves. El subtítol “vulnerabilitat i polítiques públiques”, en base a la consideració del caràcter sociocultural dels processos de salut, malaltia i atenció, té l’objectiu de generar un espai crític de reflexió teòrica, que alhora contempli l’articulació entre la teoria i les polítiques d’intervenció.

Parlar d’aquelles desigualtats de gènere, de classe, d’orígen, etc., que configuren la vida dels joves, facilita desnaturalitzar, d’una manera més contundent, la visió hegemònica de la malaltia com una qüestió merament biològica. D’aquesta forma, “manca de salut” i “joves” semblen, a priori, conceptes antitètics que des de perspectives moralistes s’entesten en identificar la malaltia amb la desviació, amb l’objectiu d’alertar contra les ubiques formes que aquesta darrera pot adoptar en les societats postmodermes.

Creiem que en aquest àmbit, fins no fa massa, poc treballat, s’estan generant algunes propostes i plantejaments que mereixen el debat i la discussió per tal d’aprofundir en aquesta realitat. Algunes d’aquestes iniciatives parteixen de l’estudi sobre els comportaments estigmatitzats, però en aprofundir en aquests estudis, acaba sorgint la base estructural de la manca de salut en el jovent.

Per contribuir a reorientar les discussions i aclarir-nos teòricament en aquest camp, hem pensat que era adequat dedicar aquest XI Col・loqui al tema general de joves, desigualtats i salut. Sense la intenció d’oferir un marc limitant a les propostes que ens pugueu fer arribar, aquestes serien algunes de les linies que us proposem:

Risc, Oci, Treball, Salut mental, Sexualitats, Cos, Alimentació, Drogues, Violencia, Politiques Publiques.

+ info: http://antropologia.urv.es/2007/content/view/255/576/

Descarrega “Call for Papers” en pdf.