TVANTROPOLOGIA

Un canal sobre Antropologia Social i Cultural amb producció pròpia i aliena.

El canal emet notÍcies, documentals, documents etnogràfics, entrevistes i informació sobre la producció de recerca i transferència del Departament d’Antropología, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili.

http://www.livestream.com/tvantropologia

Aquest canal emet permanentment un programa en bucle de dues hores. és possible també veure els vídeos on-demand. La programació anirà variant mensualment i es renovarà completament la graella cada tres mesos (setembre, gener, abril i juny). Es tracta d’una nova forma de difusió i comunicació que s’articula amb la col.lecció de llibres de antropologia mèdica, també en línia, i futurs desenvolupaments actualment en projecte.
TVAnropologia, té la vocació de ser un espai obert a la producció videogràfica d’interès antropològic, pel que fem una crida a que ens feu arribar vídeos per la seva avaluació i emissió. Estem oberts a videos de menys de 1GB i de mitja hora com a màxim. Videos entre 30 minuts i una hora aniran directament a la secció on-demand. Així mateix també estem oberts a clips de notícies o tràilers d’entre 1 i 5 minuts. Les condicions tècniques per als enviaments es faran públiques durant aquest mes de novembre.

+ info: http://antropologia.urv.es/tva/

L’equip de TVAntropologia